Lê Xuân Thái

Thành viên 02/11/2016 10:35

LÝ LỊCH KHOA HỌC

  1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: LÊ XUÂN THÁI   Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 15 – 02 – 1982   Nơi sinh: Thái Nguyên

Quê quán: Xã Định Tường, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa  Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ    Năm, nước nhận học vị: 2008

Chức danh khoa học cao nhất:……………………………………………… Năm bổ nhiệm: ……………….

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn CNKTMT – Khoa Công trình – Trường Đại học Công nghệ GTVT

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: P.402 TT Trường ĐH Công nghệ GTVT, Số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại liên hệ:  CQ: ………………………………. NR: ……………………DĐ:0916 11 07 08

Fax: ………………………….. E-mail: thalx@utt.edu.vn

Số CMND: 013564092  Ngày cấp: 14/6/2012                             Nơi cấp: CA Hà Nội

  1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
  2. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội

Ngành học: Thổ nhưỡng và Môi trường đất

Nước đào tạo: Việt Nam    Năm tốt nghiệp: 2004

Bằng đại học 2: …………………………………………………………………  Năm tốt nghiệp: …………………

  1. Sau đại học
  • Thạc sĩ chuyên ngành: Khoa học Môi trường Năm cấp bằng: 2008

Nơi đào tạo: Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội

  • Tiến sĩ chuyên ngành: Môi trường Đất và Nước Năm cấp bằng: Đang học

Nơi đào tạo: Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội

  • Tên luận án: Xây dựng cơ sở khoa học môi trường cho việc quy hoạch cây xanh trên một số tuyến quốc lộ vùng đồng bằng sông Hồng
3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh B

2. …………………………

3. …………………………

Mức độ sử dụng: Bình thường

Mức độ sử dụng: ………………………

Mức độ sử dụng: ………………………

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
12/2004 – 7/2009 Công ty Cổ phần Dược phẩm Sao Kim Cán bộ
8/2009 – 5/2015 Phòng Khoa học Công nghệ & Hợp tác Quốc tế – Trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng viên – Chuyên viên
5/2015 – Nay Bộ môn CNKTMT – Khoa Công trình – Trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng viên

 

  1. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu/

Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Dự án bảo vệ môi trường “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về lái xe thân thiện môi trường góp phần giảm phát thải khí nhà kính và chất gây ô nhiễm không khí”, MT103002 2010 Cấp Bộ Thư ký
2 Xây dựng giải pháp tái sử dụng tại chỗ vật liệu phế thải trong sửa chữa, nâng cấp đường ô tô, MT103003 2011 Cấp Bộ Tham gia
3 Dự án bảo vệ môi trường “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về lái xe thân thiện môi trường góp phần giảm phát thải khí nhà kính và chất gây ô nhiễm không khí”, MT103002 2011 Cấp Bộ Thư ký
4 Xây dựng sổ tay hướng dẫn nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu trong hệ thống động lực tàu thủy, NL122002 2012 -2013 Cấp Bộ Tham gia
5 Xây dựng lồng ghép nội dung về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động đào tạo ngành Cơ khí GTVT, NL 132006 2013 Cấp Bộ Chủ nhiệm
6 Dự án bảo vệ môi trường “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về lái xe thân thiện môi trường góp phần giảm phát thải khí nhà kính và chất gây ô nhiễm không khí”, MT131004 2013 Cấp Bộ Thư ký
7 Tính toán, xác định lượng phát thải của mô tô, xe gắn máy và đề xuất phương pháp kiểm soát tại 5 thành phố lớn. MT 133007 2013 – 2014 Cấp Bộ Thư ký
8 Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sử dụng phương tiện giao thông phi cơ giới (Non – motorized) nhằm tiết kiệm nhiên liệu giảm thiểu ô nhiễm môi trường và hạn chế ùn tắc giao thông ở các đô thị lớn 2014 Cấp Bộ Thư ký
9 Dự án bảo vệ môi trường “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về lái xe thân thiện môi trường góp phần giảm phát thải khí nhà kính và chất gây ô nhiễm không khí”, MT131004 2015 Cấp Bộ Thư ký
10 Nghiên cứu phát triển và bảo vệ dải cây xanh trên các tuyến đường ô tô của Việt Nam 2011 Cấp trường Chủ nhiệm

 

  1. Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Actual status of trees along some national highways in Red River dalta area and suggestions for rational utilization 2012 Proceedings International Conference Environmental and Spatial Planning in Vietnam Challenges, Strategies and Instruments, p.76-80
2 Thực trạng cây xanh trên một số tuyến quốc lộ vùng đồng bằng sông Hồng và đề xuất một số hướng sử dụng hợp lý 2013 Tạp chí Cầu đường Việt Nam, số 7/2013, tr.37-41
3 Thực trạng cây xanh tại một số tuyến quốc lộ phía bắc vùng đồng bằng sông Hồng và đề xuất một số hướng qui hoạch phát triển bền vững 2014 Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 30, Số 4S (2014), tr.165-171
4 Nghiên cứu phát triển và quản lý cây xanh trên các tuyến giao thông đường bộ vùng đồng bằng bắc bộ 2015 Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, Số 2S (2015), tr. 233-240
5 Quy hoạch cây xanh cho các tuyến đường bộ hướng tới phát triển đô thị xanh bền vững 2015 Tạp chí Môi trường số 9/2015, tr.51-53
6 Khả năng chống chịu bão của cây xanh đô thị Hà Nội – Đề xuất một số giải pháp 2016 Tạp chí Môi trường số 8/2016, tr.47-48
7 Xây dựng một số giải pháp quy hoạch cây xanh trên đường quốc lộ vùng đồng bằng sông Hồng 2016 Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 32, Số 1S (2016)

                                                                                        Hà Nội, ngày 20 tháng 9  năm 2016

Xác nhận của cơ quan                       Người khai ký tên

 

 

                     ThS. Lê Xuân Thái

No Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *