Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 – 2020

Biến đổi khí hậu 14/11/2017 17:01

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa vừa ký Quyết định số 1456/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của Bộ GTVT giai đoạn 2016 – 2020, nhằm chủ động phát triển GTVT theo hương đồng bộ, bền vững, thân thiện với môi trường, giảm phát thải khí nhà kính.

Mục tiêu của Kế hoạch hành động lồng ghép ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh trong cập nhật, xây dựng mới 100% chiến lược, quy hoạch phát triển GTVT; tích hợp thực hiện phù hợp các giải pháp nâng cao khả năng chống chịu biến đổi khí hậu trong dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng GTVT, đặc biệt tại khu vực miền núi phía Bắc, ven biển miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh đó, tái cơ cấu vận tải để đạt được cơ cấu thị phần vận tải năm 2020 trong Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải, theo hướng: tăng thị phần vận tải đường sắt, đường thủy nội địa và ven biển, đặc biệt trên các hành lang chính; tăng thị phần vận tải hành khách công cộng tại các đô thị, đặc biệt là thị phần vận tải hành khách khối lượng lớn (đường sắt đô thị, xe buýt nhanh).

Đồng thời, thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và phương tiện, thiết bị, công nghệ có hiệu suất năng lượng cao trong giao thông vận tải; đến năm 2020 có 5 – 20% số xe buýt và xe taxi sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên nén (CNG), khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và năng lượng mặt trời; nâng cao và mở rộng áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới. Xây dựng năng lực quản lý, kiểm kê phát thải khí nhà kính từ các hoạt động GTVT.

Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu

Đoàn viên, thanh niên hành động giúp ứng phó với biến đổi khí hậu. Ảnh http://laodongthudo.vn

Kế hoạch hành động đưa ra 6 nhiệm vụ và giải pháp: Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng GTVT theo hướng nâng cao tính chống chịu biến đỗi khí hậu và giảm ô nhiễm môi trường; Quản lý hoạt động vận tải theo hướng phát thải thấp, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường, khuyến khích sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sạch trong GTVT; Thực hiện đồng bộ các giải pháp kiểm soát khí thải phương tiện giao thông cơ giới; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tổ chửc, cá nhân về biến đỗi khí hậu, tăng trưởng xanh trong GTVT; Tăng cường hợp tác quốc tế và đa dạng hóa nguồn lực để triển khai các hoạt động về ửng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh trong GTVT.

Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức triển khai phù hợp các nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch hành động; trong đó Bộ trưởng giao Vụ Môi trường là đầu mối về công tác biển đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, điều phối việc tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động và có trách nhiệm hướng dẫn, tham mưu và chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch hành động.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/5/2016.

Xuân Nguyên – mt.gov.vn

No Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *