Lê Thị Ly

Thành viên 02/11/2016 10:09

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. Lý lịch sơ lược

Họ và tên: Lê Thị Ly

Học hàm/Học vị: Ths

Ngày sinh: 09/12/1990

Giới tính: Nữ

Tỉnh/Thành phố: Nam Định

Địa chỉ liên hệ: Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

II. Quá trình đào tạo

  1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính Quy

Nơi đào tạo: Đại học Sư Phạm Hà Nội

Ngành học: Sư phạm Tiếng Anh

Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2012

  1. Sau đại học:

Bằng thạc sĩ chuyên ngành: Giảng dạy Tiếng Anh

Năm cấp bằng: 2015

Nơi đào tạo: Đại học Tổng hợp Southern New Hamsphire

  1. Ngoại ngữ

1: Tiếng Anh                                 Mức độ sử dụng:  Thành thạo

2: Tiếng Pháp                                Mức độ sử dụng:  Sơ cấp

  1. Chứng chỉ:

Chứng chỉ TESOL, chứng chỉ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng

III. Quá trình công tác chuyên môn

 

 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhận
Từ t6/2012- T2/2013 Trưởng Tiểu học song ngữ quốc tế Brendon Giáo viên
T9/2012 đến t12/2014 Đại học sư phạm Hà Nội Giảng viên
T4/2015 – nay Khoa Đào tạo Tại chức- Trường Đại học Cồng nghệ giao thông vận tải Giảng viên kiêm nhiệm

V. Quá trình nghiên cứu khoa học

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
TT Tên đề tài Năm hoàn thành Đề tài cấp Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Lexical blending and its implication in designing games 2012
  1. Các công trình khoa học đã công bố
TT Tên công trình Năm công bố Nơi công bố

 

              Xác nhận của Cơ quan                                         Ngày 20  tháng 9  năm 2016.

                                                                                               Người khai ký và ghi rõ tên

 

 

 

                                                                                                       Lê Thị Ly

No Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *