Năng lực Phòng thí nghiệm Môi trường
Cơ sở vật chất | 19/10/2016 16:55 0

I. GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG THÍ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG Phòng thí nghiệm Môi trường là đơn vị trực thuộc Khoa Công Trình – Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải,  được thành lập theo Quyết định số 707/ QĐ-ĐHCNGTVT ngày 25/ 3/ 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Thông tin ...

Năng lực Phòng Thí nghiệm động cơ
Cơ sở vật chất | 19/10/2016 15:13 0

GIỚI THIỆU NĂNG LỰC PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐỘNG CƠ Địa chỉ: Trường Đại học Công nghệ GTVT, Số 54 Triều Khúc – Thanh Xuân – Hà Nội Điện thoại: 043.854.4264 | Fax: 043.854.7695 Phòng thí nghiệm động cơ Máy tàu thủy Mục đích của phòng thí nghiệm nhằm mô phỏng lại cấu tạo và nguyên lý hoạt động của thiết b...