Việt Nam nỗ lực giảm phát thải, tăng hấp thụ 33 triệu tấn CO2

Biến đổi khí hậu 09/10/2017 12:49
Ngày 27/9, Hội thảo tham vấn Quốc gia về Văn kiện Chương trình giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ (ER-PD) đã được tổ chức tại Hà Nội. ER-PD là Chương trình REDD+ cấp vùng thực hiện đầu tiên ở Việt Nam với tham vọng giảm phát thải khí nhà kính và tăng hấp thụ khoảng 33,06 triệu tấn CO2 quy đổi trong giai đoạn từ 2018 – 2025.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Giám đốc dự án FCPF giai đoạn 2 phát biểu tại hội thảo.

Chương trình được thực hiện tại 6 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. ER-PD được thiết kế dựa trên 5 yêu cầu: Giải quyết các nguyên nhân (trực tiếp và gián tiếp) gây mất rừng và suy thoái rừng; Phù hợp và đóng góp vào các chiến lược và chính sách Quốc gia; “Tham vọng” nhưng “thực tế”; Chi trả dựa trên kết quả; Tự ứng trước để đầu tư thực hiện. ER-PD gồm 4 hợp phần, 10 tiểu hợp phần và 28 hoạt động chính, được thiết kế dựa trên kết quả quá trình tham vấn các bên liên quan từ cấp T.Ư đến các địa phương, trong đó bao gồm cả cộng đồng dân cư.
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Giám đốc Dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam” giai đoạn 2 (FCPF-2) và là đơn vị đầu mối triển khai thực hiện văn kiện cho biết, ER-PD có tổng kinh phí thực hiện khoảng 310 triệu USD.

Do đây là chương trình được chi trả sau khi có kết quả được thẩm định minh bạch nên nguồn kinh phí để triển khai sẽ được huy động từ Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển lâm nghiệp bền vững (giai đoạn 2016 – 2020), Quỹ Chi trả dịch vụ môi trường rừng, Chương trình giảm nghèo bền vững, Chương trình xây dựng nông thôn mới và một số dự án ODA như Dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng khả năng chống chịu ven biển do Ngân hàng Thế giới tài trợ hay Quỹ khí hậu xanh của UNDP…

Nếu ER-PD được Quỹ Đối tác các-bon trong lâm nghiệp thông qua, Việt Nam và ngân hàng Thế giới sẽ thương thảo và ký kết Hiệp định chi trả Giảm phát thải để thực hiện. Đây sẽ là hoạt động quan trọng góp phần thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về REDD+, qua đó thể hiện trách nhiệm và nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam với quốc tế.
Được biết, ER-PD đã được Việt Nam trình bày tại cuộc họp Quỹ Đối tác các-bon trong lâm nghiệp lần thứ 15 và nhận được nhiều ý kiến đóng góp tích cực về những nội dung nêu trong văn kiện. Thời gian qua, Bộ NN&PTNT thông qua Tổng cục Lâm nghiệp đã phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, các tổ chức hoàn thiện ER-PD.

Dự kiến trong tháng 11/2017, ER-PD sẽ được gửi tới Quỹ Đối tác các-bon trong lâm nghiệp xem xét. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Văn Hà đánh giá: ER-PD có ý nghĩa đặc biệt giúp Việt Nam nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của rừng, không chỉ ở khía cạnh kinh tế, mà còn là việc hiện thực hóa các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu.

REDD+ là sáng kiến nhằm cung cấp hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển để giảm phát thải khí nhà kính thông qua 5 hoạt động: Giảm phát thải từ mất rừng, Giảm phát thải từ suy thoái rừng, Bảo tồn trữ lượng các-bon rừng, Quảng lý rừng bền vững và Tăng cường trữ lượng các-bon rừng. Mục đích chính của REDD+ là nhằm giảm thiểu biến đổi khí hậu toàn cầu. Bên cạnh đó là tiềm năng mang lại các lợi ích về môi trường, xã hội cho những quốc gia tham gia REDD+.

Trọng Tùng

No Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *