Kỹ năng 9 : Kiểm tra và duy trì đúng áp suất lốp xe

Lái xe sinh thái 12/11/2017 23:35
Bộ Năng lượng Mỹ ước lượng rằng, năm 2005, khoảng 1,2 tỷ ga lông nhiên liệu đã bị lãng phí do lái xe với áp suất lốp thấp. Theo Ủy ban năng lượng Bang California, nếu tất cả dân cư của thành phố này duy trì đúng áp suất lốp xe thì có thể tiết kiệm 300 triệu ga lông nhiên liệu/năm.

Hình 59. Sự suy giảm áp suất lốp tự nhiên theo thời gian, [3, 8].
Lốp xe bị giảm áp suất một cách tự nhiên, với mức giảm vào khoảng 1,5 psi/tháng (Hình 59). Các chuyên gia ước lượng rằng, khoảng 25% số phương tiện vận hành với áp suất lốp thấp hơn quy định của nhà sản xuất. Khi áp suất lốp thấp hơn quy định sẽ làm tăng mức tiêu thụ nhiên liệu của phương tiên (Hình 60).
Hình 60. Ảnh hưởng của sự suy giảm áp suất lốp đến mức tiêu thụ nhiên liệu của phương tiện, [3,8].

Việc duy trì áp suất lốp đúng quy định sẽ tiết kiệm nhiên liệu và góp phần bảo vệ môi trường. Cần kiểm tra áp suất lốp định kỳ ít nhất 1 lần/tháng. Áp suất lốp chính xác theo quy định có thể tìm thấy ngay trên lốp hoặc các nhãn dán trên xe (ở góc hoặc trên cửa xe). Cần chú ý là có thể có sự khác biệt về áp suất lốp giữa bánh trước và bánh sau, cũng như sự khác biệt về áp suất lốp ứng với tải trọng chuyên chở (số người) của xe.
Hình 61. Ví dụ về nhãn ghi quy định áp suất lốp xe, [19].
Tính trung bình, áp suất lốp xe thay đổi khoảng 1 psi khi thay đổi nhiệt độ môi trường 10 0F. Do vậy, khi có những đợt rét hay nóng đột ngột cần kiểm tra lại áp suất lốp xe của bạn. Khi đảm bảo đúng áp suất lốp sẽ giúp xe chuyển động tốt hơn, kéo dài tuổi thọ của lốp và giảm mức tiêu thụ nhiên liệu. Theo ước tính của Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ, quãng đường đi được (với một lượng nhiên liệu cho trước) có thể tăng khoảng 3% khi duy trì đúng áp suất lốp.
Một số phương tiện thế hệ mới có thể được tích hợp hệ thống giám sát áp suất lốp xe, bao gồm cả đèn chỉ báo trên bảng đồng hồ. Hệ thống này sẽ báo cho lái xe khi áp suất lốp nhỏ hơn mức quy định 25% (tuy nhiên, nên thường xuyên kiểm tra áp suất lốp trước khi đèn chỉ báo sáng). Áp suất lốp sẽ tăng lên khi xe vận hành (vì nhiệt độ của lốp tăng do ma sát giữa bánh xe với mặt đường), do vậy nên kiểm tra áp suất lốp khi xe chưa chuyển bánh lần đầu trong ngày hoặc khi xe đã dừng/đỗ trên 3 giờ.
Các hãng sản xuất lốp xe cũng đã đầu tư nhiều công sức để nghiên cứu phát triển các loại lốp có “sức cản lăn thấp”. Hiện nay, một số mẫu lốp có khả năng cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu của phương tiện đã có mặt trên thị trường. Tuy nhiên, như đã đề cập trong mục 2.2.1, đặc tính kéo và bám của xe cần được ưu tiên khi lựa chọn các loại lốp này. Chính vì vậy, nên tham khảo ý kiến của các đại lý ủy quyền, các chuyên gia và hướng dẫn sử dụng xe của bạn trước khi quyết định.

No Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *