Phạm Hồng Chuyên

Thành viên 02/11/2016 10:49

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

 • LÝ LỊCH SƠ LƯỢC:

Họ và tên: PHẠM HỒNG CHUYÊN                                   Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 23-12-1979                                                 Nơi sinh: Hưng Yên

Quê quán: Đức Thắng – Tiên Lữ – Hưng Yên                               Dân tộc: Kinh

Chức vụ, đơn vị công tác trước khi đi học tập nghiên cứu: Giảng viên – Bộ môn Hóa học, Khoa khoa học cơ bản, trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải.

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội

Điện thoại cơ quan:                                        Điện thoại nhà riêng: 0988745279

Fax:  ……………………………………………………. E-mail: pham_hong_chuyen@yahoo.com

 1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:
 2. Trung học phổ thông, chuyên nghiệp:

Hệ đào tạo: Trung học phổ thông. Thời gian đào tạo từ 1994 đến 1997.

Nơi học (trường, thành phố): THPT Tiên Lữ, Hưng Yên.

 1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy                               Thời gian đào tạo từ  9/1997 đến 7/2001.

Nơi học (trường, thành phố): Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội.

Ngành học: Hóa học

Tên đồ án, luận án hoặc môn thi tốt nghiệp: Hóa vô cơ, Hóa hữu cơ.

Ngày và nơi bảo vệ đồ án, luận án hoặc thi tốt nghiệp: 5/2001, Khoa Hóa học – Đại học Sư phạm Hà Nội.

Người hướng dẫn:

 1. Thạc sĩ:

Thời gian đào tạo từ 9/ 2005 đến 12/2007.

Nơi học (trường, thành phố): Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội.

Ngành học: Hóa học phân tích .

Tên luận văn: “Nghiên cứu khả năng tương tác giữa Fe với As(III), As(V) và ứng dụng trong xử lý môi trường nước sinh hoạt”

Ngày và nơi bảo vệ luận văn: 14/9/2007 – Trường ĐHSP Hà Nội.

Người hướng dẫn: PGS. TS Trần Thị Hồng Vân – ĐHSP Hà Nội.

 1. Tiến sĩ:

Hệ đào tạo: Chính quy. Thời gian đào tạo từ 2009 đến 2012. Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tên luận án: “Nghiên cứu phương pháp phân tích một số dạng của As, Se trong một số mẫu môi trường”

Người hướng dẫn: PGS. TS. Tạ Thị Thảo.

 1. Trình độ ngoại ngữ (biết ngoại ngữ gì, mức độ): Tiếng Anh – B2.
 2. Bằng tốt nghiệp các bậc học (số bằng, ngày, nơi cấp):

– Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (1994, Hưng Yên)

– Bằng tốt nghiệp Đại học (321563, 10/7/2001, Đại học Sư phạm Hà Nội)

– Bằng tốt nghiệp Thạc sĩ (4269, 28/3/2008, Đại học Sư phạm Hà Nội)

 • QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC:
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2001 – 2009 Trường THPT Tiên Lữ – Hưng Yên Giáo viên dạy Hóa học
2009 – nay Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận Tải – Hà Nội Giảng viên dạy Hóa học
 1. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ:
 2. Đề tài nghiên cứu
STT Tên đề tài Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia
1 Xác định hàm lượng bụi và một số nguyên tố độc hại trong bụi không khí trên một số tuyến phố chính của quận Thanh Xuân – Hà Nội 2011  

Cấp trường

Chủ nhiệm
2 Xây dựng các video hướng dẫn thí nghiệm thực hành hóa đại cương 2012 Cấp trường Chủ nhiệm
   

 

     
2. Giáo trình
         
STT Tên giáo trình Năm thực hiện Nơi nghiệm thu Trách nhiệm tham gia
1 Hóa học đại cương 2014 ĐH CNGTVT Chủ biên
         
3. Bài báo đã công bố
         
STT Tên bài báo Năm công bố Nơi công bố Ghi chú
1 Nghiên cứu xác định đồng thời các dạng Asen vô cơ và hữu cơ bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật hiđrua hóa (HVG – AAS) kết hợp với thuật toán hồi quy đa biến (phần 1) 2010 Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học T – 15 số 4
2 Nghiên cứu xác định đồng thời các dạng Asen vô cơ và hữu cơ bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật hiđrua hóa (HVG – AAS) kết hợp với thuật toán hồi quy đa biến (phần 3) 2012 Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội Volume 28, No. 1S
3 Nghiên cứu xác định hàm lượng Selen bằng phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật hiđrua hóa (HVG – AAS) và áp dụng phân tích tổng hàm lượng Selen trong một số loại rau. 2012 Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội Volume 28, No. 1S
4 Nghiên cứu xác định đồng thời các dạng Selen vô cơ,  hữu cơ bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật hiđrua hóa (HVG – AAS) kết hợp với phương pháp hồi quy cấu tử chính (PCR).   Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Tập 50

Số 3D

5 Simutaneous determination of dimethyldiselenite, selenomethioline, selenite and selenate in shrimmps and fishes collected in some aquaculture ponds at Phap Van – Thanh Tri – Ha Noi. 2013 Tuyển tập Hội nghị hóa học phân tích Việt Nam lần thứ 3, Hồ Chí Minh  
6 Nghiên cứu xác định đồng thời các dạng Asen vô cơ và hữu cơ bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật hiđrua hóa (HVG – AAS) kết hợp với thuật toán hồi quy đa biến (phần 2). 2014 Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học T – 19

Số 2

7 Đánh giá ảnh hưởng của một số dung môi hữu cơ đến quá trình phân ly của acide asenic (H3AsO4), acide asnenơ (H3AsO3) (phần 1) 2015 Tạp chí Hóa học và ứng dụng Số 1(29)
8 Đánh giá ảnh hưởng của một số dung môi hữu cơ đến quá trình phân ly của axit asenic (H3AsO4), axit asenơ (H3AsO3) (phần 2) 2015 Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học T – 20

số 2

9 Nghiên cứu sự chuyển hóa các dạng asen và selen trong quá trình bảo quản, xử lý mẫu phân tích dạng bằng phương pháp HVG – AAS kết hợp với chomometrics 2015 Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học T – 20

số 2

 

              Xác nhận của Cơ quan                                         Ngày 20  tháng 9  năm 2016.

                                                                                               Người khai ký và ghi rõ tên

 

 

 

Phạm Hồng Chuyên

No Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *