Trần Trọng Tuấn

LÝ LỊCH KHOA HỌC I. Lý lịch sơ lược Họ và tên: Trần Trọng Tuấn Học hàm/Học vị: Thạc sỹ Ngày sinh: 04/12/1987 Giới tính: Nam Tỉnh/Thành phố: Hà Nội Địa chỉ liên hệ: 54 Triều Khúc – P.Thanh Xuân Nam – Q.Thanh Xuân Điện thoại: 01698198680 Email: tuantt@utt.edu.vn II. Quá trình đào tạo...