Giới thiệu về Nhóm nghiên cứu

Nhóm CCRUTT (Climate Change Responding, University of Transport Technology) là nhóm nghiên cứu về việc ứng phó với biến đổi khí hậu, trực thuộc trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải. Danh sách nhóm nghiên cứu ứng biến với biến đổi khí hậu của Đại học Công nghệ Giao thông vận tải STT Họ tên Đơn vị công tác Ghi chú 1 TS. Vũ Ngọc Khiêm Phó Hiệu trưởng – Trường ĐH Công nghệ GTVT Trưởng nhóm 2...

Hoạt động

Công trình nghiên cứu

Xây dựng sổ tay hướng dẫn nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu trong hệ thống động lực tàu thủy
Công trình nghiên cứu | 02/11/2016 22:41

Xây dựng sổ tay hướng dẫn nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu trong hệ thống động lực tàu thủy 1.1. Sự cần thiết phải thực hiện dự án:             Hiện nay, ở nước ta ngành đóng tàu nói riêng, ngành kinh tế vận tải biển nói chung đã và đang đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế; được Đảng và...

Cơ sở vật chất

Năng lực Phòng thí nghiệm Môi trường
Cơ sở vật chất | 19/10/2016 16:55

I. GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG THÍ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG Phòng thí nghiệm Môi trường là đơn vị trực thuộc Khoa Công Trình – Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải,  được thành lập theo Quyết định số 707/ QĐ-ĐHCNGTVT ngày 25/ 3/ 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Thông tin ...

Cơ sở vật chất

Năng lực Phòng thí nghiệm Môi trường
Cơ sở vật chất | 19/10/2016 16:55

I. GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG THÍ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG Phòng thí nghiệm Môi trường là đơn vị trực thuộc Khoa Công Trình – Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải,  được thành lập theo Quyết định số 707/ QĐ-ĐHCNGTVT ngày 25/ 3/ 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Thông tin ...

Biến đổi khí hậu

Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 – 2020
Biến đổi khí hậu | 14/11/2017 17:01

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa vừa ký Quyết định số 1456/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của Bộ GTVT giai đoạn 2016 – 2020, nhằm chủ động phát triển GTVT theo hương đồng bộ, bền vững, thân thiện với môi trường, giảm phát thải khí n...